AGNES -
Lehre und Prüfung online
Studierende in Vorlesung
Anmelden

Välfärdssamhällets byggande: Politik, planering och gestaltning i Sverige, 1950-2000 - Detailseite

  • Funktionen:
  • Online Belegung noch nicht möglich oder bereits abgeschlossen
Grunddaten
Veranstaltungsart Vertiefungskurse Veranstaltungsnummer 5230030
Semester WiSe 2018/19 SWS 2
Rhythmus jedes 2. Semester Moodle-Link  
Veranstaltungsstatus Freigegeben für Vorlesungsverzeichnis  Freigegeben  Sprache deutsch
Belegungsfrist - Eine Belegung ist online erforderlich Zentrale Frist    01.07.2018 - 11.10.2018   

Termine

Gruppe 1 iCalendar Export iCalendar Export
  Tag Zeit Rhythmus Dauer Raum Raum-
plan
Lehrperson Status Bemerkung fällt aus am Max. Teilnehmer
iCalendar Export Di. 12:00 bis 14:00 wöch
Einzeltermine anzeigen
Universitätsgebäude am Hegelplatz - 3.231 Dorotheenstraße 24 (DOR 24) - (Besprechungsräume allgemein) Forsell findet statt     24
Gruppe 1:
Zur Zeit keine Belegung möglich


Zugeordnete Person
Zugeordnete Person Zuständigkeit
Forsell, Håkan, Professor
Studiengänge
Abschluss Studiengang LP Semester
Bachelor of Arts  Skandinavistik/Nordeuropa Kernfach ( POVersion: 2006 )   -  
Bachelor of Arts  Skandinavistik/Nordeuropa Kernfach ( POVersion: 2007 )   -  
Bachelor of Arts  Skandinavistik/Nordeuropa Monobachelor ( POVersion: 2006 )   -  
Bachelor of Arts  Skandinavistik/Nordeuropa Monobachelor ( POVersion: 2007 )   -  
Zuordnung zu Einrichtungen
Einrichtung
Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Nordeuropa-Institut
Inhalt
Kommentar

Välfärdssamhällets byggande: politik, planering och gestaltning i Sverige” behandlar det svenska efterkrigssamhällets planering och materialisering, dess ideal, realiteter och samhällsberättelser. I centrum står de ”gyllene årens” exempellösa utveckling från början av 1950- till 1980-talet. Masterkursen kommer att analysera teman och linjer inom framför allt stadsbyggande och planering för socialt och ekonomiskt liv. Det svenska välfärdsbyggandets former trädde in i en ny rationalistisk fas från 1960-talet. I kursen kommer inte minst det s.k. Miljonprogrammet från denna tid (1965-1974) att utgöra ett framträdande undersökningsobjekt ur ett både materiellt och kulturhistoriskt perspektiv. Kursen kommer att kartlägga förklaringsorsaker, internationella förebilder och jämförelser gällande planering, utförande och eftermäle. Kursen kommer också att använda sig av olika kulturvetenskapliga läsningar och tolkningsvägar av det förflutna: genom politiska texter, arkitektur- och byggnadsarv, skönlitteratur, musik, film och konst.

Strukturbaum

Die Veranstaltung wurde 1 mal im Vorlesungsverzeichnis WiSe 2018/19 gefunden:

Humboldt-Universität zu Berlin | Unter den Linden 6 | D-10099 Berlin