AGNES -
Lehre und Prüfung online
Studierende in Vorlesung
Anmelden

Svensk stad, 1860-1960. Samhällsbyggande, livsmiljöer och arkitektur i förändring - Detailseite

  • Funktionen:
  • Online Belegung noch nicht möglich oder bereits abgeschlossen
Grunddaten
Veranstaltungsart Vertiefungskurse Veranstaltungsnummer 5230023B
Semester SoSe 2018 SWS 2
Rhythmus Moodle-Link  
Veranstaltungsstatus Freigegeben für Vorlesungsverzeichnis  Freigegeben  Sprache deutsch
Belegungsfrist - Eine Belegung ist online erforderlich

Termine

Gruppe 1 iCalendar Export iCalendar Export
  Tag Zeit Rhythmus Dauer Raum Raum-
plan
Lehrperson Status Bemerkung fällt aus am Max. Teilnehmer
iCalendar Export Di. 14:00 bis 16:00 wöch
Einzeltermine anzeigen
Universitätsgebäude am Hegelplatz - 3.231 Dorotheenstraße 24 (DOR 24) - (Besprechungsräume allgemein) Forsell findet statt     24
Gruppe 1:
Zur Zeit keine Belegung möglich


Zugeordnete Person
Zugeordnete Person Zuständigkeit
Forsell, Håkan, Professor
Studiengänge
Abschluss Studiengang LP Semester
Bachelor of Arts  Skandinavistik/Nordeuropa Kernfach ( Vertiefung: kein LA; POVersion: 2014 )   -  
Bachelor of Arts  Skandinavistik/Nordeuropa Monobachelor ( Vertiefung: kein LA; POVersion: 2014 )   -  
Bachelor of Arts  Skandinavistik/Nordeuropa Zweitfach ( Vertiefung: kein LA; POVersion: 2014 )   -  
Bachelor of Science  Skandinavistik/Nordeuropa Zweitfach ( Vertiefung: kein LA; POVersion: 2014 )   -  
Zuordnung zu Einrichtungen
Einrichtungen
Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Nordeuropa-Institut
Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät, Nordeuropa-Institut, Skandinavistik / Kultur und Politik Nordeuropas
Inhalt
Kommentar

Svenska städer utvecklades från mitten av 1800-talet från att vara agrara köpstäder, djupt förbundna med jordbrukssamhället och småskalig produktion till att under tidigt 1900-tal bli industriella samhällen med omfattande privata och offentliga investeringar i produktionsanläggningar, infrastruktur, service, bostäder och arbete. En mängd ekonomiska, sociala och politiska faktorer bidrog till denna utveckling. I svenska städer skedde ett möte mellan storkapital och industri å ena sidan och folklig organisering inom t.ex. arbetar- och frikyrkorörelsen – detta möte resulterade i en snabb stilförändring av stadslandskapen och stadsarkitekturen. Det var också en epok där samtalen och diskussionerna om urbaniseringens innebörd fördes på inom flera områden: inom politiken, inom den bekymrade demografiska diskussionen – och inte minst inom den samtida konsten och litteraturen. Kursen ger en bred ingång med perspektiv på Sveriges modernisering och välfärdssamhällets planering och gestaltning.

Teilnahmevoraussetzung: Abgeschlossenes Model 6/7 in Kulturwissenschaft.

Strukturbaum

Keine Einordnung ins Vorlesungsverzeichnis vorhanden. Veranstaltung ist aus dem Semester SoSe 2018. Aktuelles Semester: SoSe 2019.
Humboldt-Universität zu Berlin | Unter den Linden 6 | D-10099 Berlin